Rola samorządu lokalnego w rozwoju spółdzielczości energetycznej

Rola samorządu lokalnego w rozwoju spółdzielczości energetycznej

Samorząd lokalny jest często jednym z największych konsumentem energii na swoim terenie i w wielu przypadkach również mógłby być znaczącym producentem energii. Ponadto pozycja gminy jako instytucji publicznej działającej na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców na swoim terenie predestynuje samorząd do aktywnej i aktywizującej roli w rozwijaniu spółdzielczości energetycznej na swoim terenie.

Więcej na blogu projektowym. Autor: Rafał Czaja oraz Rafał Serafin

TUTAJ